מודל האופניים לאימון אישי של מכללת NCS

מודל האופניים NCS לאימון אישי מבוסס על הגדרת תחום האימון האישי ע”י לשכת המאמנים בישראל:

“אימון אישי על כל תחומיו, הוא מקצוע שמהותו מומחיות בניהול תהליך שינוי משמעותי ובר-קיימא.

התהליך מוגדר בזמן, והוא מושתת על מערכת יחסים מקצועית, ועל בסיס של פתיחות ושל אמון בין המתאמן למאמן.

האימון ממוקד תוצאה מעשית, ועיקרו הנחיית המתאמן למימוש עצמי מיטבי ולהשגת היעדים המבוקשים על ידו – בהתאם לערכיו, לשאיפותיו ולכישרונותיו.

תהליך האימון מאפשר למתאמן להכיר בעוצמותיו ובדפוסי המחשבה המנהלים אותו, וכן ליצור רעיונות ותפיסות לקידום השגת מטרתו.

המאמן יוצר מרחב שבו המתאמן יכול לעצב את חזונו בתחומים אותם בחר לקדם, ולפעול להגשמתו.”

 

מטפורת האופניים במודל מבוססת על משפטו של אלברט איינשטיין:

“החיים הם כמו אופניים: כדאי כל הזמן להתקדם מבלי לעצור, כדי לא לאבד את שיווי המשקל”.

“תהליך שינוי משמעותי” שינוי דורש התקדמות מתמדת כדי למנוע מעידות. הרכיבה על האופניים ממקדת את המתאמן להתקדמות מתמדת,

כשהמאמן מאפשר לפרוץ דרך באמצעות הכלים ומיומנויות האימון.
“התהליך מוגדר בזמן”, במודל מתבטאת הגדרת הזמן וסיום מערכת היחסים בשקופית השנייה בה המתאמן ממשיך את דרכו לבדו.

הצל של המאמן מבטא את המיומנויות שרכש המתאמן במהלך מערכת היחסים כמו שאלות העוצמה,שיקופים, הוקרות ומיקוד שנשארים בזיכרונו ומאפשרים לו להמשיך את תהליך השינוי שרכש.
“מערכת יחסים מקצועית על בסיס של פתיחות ושל אמון בין המתאמן למאמן” מתבטאת בחיבור בין המושבים של המאמן והמתאמן: “עיצוב יחסים”.
“האימון ממוקד תוצאה מעשית….מימוש עצמי מיטבי ולהשגת היעדים המבוקשים על ידו” מתבטא במודל בנושאים הפרקטיים שמעלה

המתאמן בפלחים של גלגלי האופניים הצבועים בירוק, כצבע החולצה של המתאמן.
“תהליך האימון מאפשר למתאמן להכיר בעוצמותיו ובדפוסי המחשבה המנהלים אותו”, מתבטא במיומנויות האימון של המאמן כמו הקשבה,סקרנות, אינטואיציה, שיקוף.

למאמן ולמתאמן יש את היכולת לקדם ולהעצים את התהליך בדוושות ויחד עם זאת,

כל אחד מהם יכול להאט או לעצור את התהליך באותם דוושות במקרים של עברות חוק או אתיקה או אי התאמה במערכת היחסים.

“המתאמן יכול לעצב את חזונו בתחומים אותם בחר לקדם ולפעול להגשמתו”.

במטפורת מודל האופניים המתאמן מוביל את נושאי התהליך לפי החלומות, החזון, הערכים והאמונות שלו.
.

contact