הדרכה להסמכת מאמנים

הדרכה להסמכת מאמנים – פרקטיקום 
מותאם לדרישות לשכת המאמנים בישראל. הקורס כולל 24 מפגשי הדרכה הכוללים 16 מפגשים קבוצתיים ו – 8 מפגשים אישיים. בכל מפגש הדרכה, המאמן יציג סיכום ודילמה של שיחת אימון שנערכה בין מפגש למפגש. הקבוצה תדון בדילמות שיועלו וייערך סיעור מוחות בהנחיית המדריכים, סופרוייזרים. בסיום תהליך ההדרכה, ועם סיום המטלות הנוספות הנדרשות מכל בוגר קורס אימון ע”י לשכת המאמנים בישראל, ניתן יהיה להירשם כעמית בלשכת המאמנים ולקבל דרגת מאמן מוסמך לפי הנחיות הלשכה.

קהל יעד: הקורס מותאם לבוגרי קורס מאמנים מלא במכללה למאמנים NCS ולכל בוגרי הקורסים לאימון המעוניינים להירשם ולקבל דרגת מאמן מוסמך בלשכת המאמנים בישראל, בהתאם להנחיות הלשכה.

צוות הדרכה: קורס הסמכה למאמנים NCS מועבר ע”י מדריכים (סופרוייזרים) ותיקים ומנוסים מטעם לשכת המאמנים בישראל בדרגת מאמן בכיר MCIL : דפנה פוס, ד”ר צבי פוס, מורן גל.

היקף ההדרכה: מסלול אישי: 24 מפגשים, משך כל מפגש 45 דקות. סיום – עד 12 חודשים מיום הפתיחה. מסלול קבוצתי: 8 מפגשים אישיים, משך כל מפגש 45 דקות.  16 מפגשים קבוצתיים אחת לשבועיים, משך כל מפגש שעתיים. סיום – עד 12 חודשים מיום הפתיחה.

מקום ההדרכה: שיחות טלפון אישיות או שיחות ועידה טלפונית במסלול הקבוצתי

תעודות– בסיום ההדרכה יקבל כל תלמיד תעודה על סיום קורס הכשרת מאמנים NCS כולל קורס עיוני ופרקטיקום, ויהיה רשאי לפנות ללשכת המאמנים בישראל לקבלת דרגת מאמן מוסמך CCIL –  Certified Coach Israel ולארגון המאמנים הבינלאומי ICF  לקבלת דרגת מאמן מוסמך ACC בכפוף לדרישות הארגונים*.

* קבלת הדרגות מותנית בהשלמת כל המטלות, וציון “עובר” במבחן בע”פ במהלך ההדרכה או בסיומה.
* על כל תלמיד לעבור 10 שיחות אימון עם מאמן מוסמך מלשכת המאמנים המאושר ע”י ביה”ס NCS.  תהליך זה אינו כלול במסגרת תהליך ההדרכה ונעשה באופן אישי ע”י כל תלמיד. עלויות שיחות האימון יקבעו באופן אישי עם המאמן.
*פתיחת הדרכה קבוצתית מותנית במינימום משתתפים.

 

 

contact