top of page

החיפוש אחר האושר

ד"ר צבי פוס

2 באוג׳ 2022

ההגדרה של פרופ' יורם יובל

החיפוש אחר האושר מעסיק רבים וטובים. את ההגדרה של פרופ' יורם יובל אנחנו אוהבים במיוחד: אושר שווה הנאה ומשמעות, כאשר המשמעות גדולה פי 4 מההנאה! והסיפור על החכם שעלה לירושלים בעת בניית בית המקדש, יכול להסביר לנו למה: החכם עלה לירושלים ורואה שלושה אנשים סוחבים אבנים כבדות במעלה ההר. החכם שואל - מה אתם עושים? הראשון עונה בכעס - "אני סוחב אבנים כבדות, אתה לא רואה?" השני עונה במתינות - "אני סוחב אבנים כבדות לבניית בית בירושלים". השלישי עונה בפנים מאירות - "אני שותף בבניית בית המקדש, האבנים האלה יבנו בית לאלוהים".

כשמכניסים משמעות לעשייה שלנו, גם אם ההנאה פחותה, האושר מובטח.

bottom of page