top of page

השאיפה לשלמות

ד"ר צבי פוס

4 באוק׳ 2022

איך אתם מתמודדים עם הרצון שהדברים יהיו מושלמים?

הפרפקציוניסט תמיד ישאף אל המושלם שאינו ניתן להשגה.

המילה מושלם קיימת בהקשרים אובייקטיביים ומדידים, כמו ציון מאה במבחן או צורה גיאומטרית מסוימת.

המילה שלם מופיעה בהקשרים אנושיים וטבעיים, כמו לב שלם, או רפואה שלמה.

אדם אינו אמור להיות מושלם, הוא יכול להיות שלם. שלם עם הצלחותיו וכישלונותיו, חוזקותיו וחולשותיו.

היכולת שלנו לקבל את האנושיות הלא מושלמת היא המפתח להתגשמות האושר.

bottom of page